Strona główna

Dostawa kruszyw drogowych i budowlanych:

 • Piasek rzeczny sortowany
 • Piasek kopalniany
 • Piasek kwarcowy
 • Żwir
 • Pospółka
 • Kruszywo drogowe betonowe
 • Ziemia ogrodnicza – czarnoziem
 • Piasek atestowany do piaskownic i placów zabaw

Dostawy kruszyw na terenie Warszawy i okolic.


bobcat i jcb

Prace ziemne i drogowe

Oferujemy budowę i naprawę dróg gruntowych kruszywem betonowym, pospółką drogową, korytowanie, nawiezienie kruszywa, rozplantowanie i zagęszczenie.

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu prac ziemnych:

 • Wykopy pod kable energetyczne, instalacje wodne, kanalizacyjne i gazowe
 • Korytowanie, niwelacja terenu, skarpowanie
 • Wykopy pod fundamenty i budynki
 • Załadunek i wywóz materiałów sypkich
 • Drenaże budynków, studnie chłonne
 • Systemy odprowadzenia wody deszczowej.